آشنای بادفاع مقدس فصل اول بررسی (۱۱)کمیسیون تحدید حدود۱۹۱۴

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

آشنای بادفاع مقدس فصل اول بررسی مناقشات مرزی ایران و عراق (۱۱)کمیسیون تحدید حدود۱۹۱۴

آشنایی با دفاع مقدس فصل اول بررسی سوابق مناقشات مرزی ایران و عراق قسمت یازدهم کمیسیون تحدید حدود ۱۹۱۴ ماده ۲ پروتکل ۱۹۱۳ مقرر داشت که خط مرزی به وسیله کمیسیون تحدید حدود مرکب از نمایندگان چهار دولت در محل معین خواهد شد در اجرای آن یک کمیسیون مشترک مرزی با شرکت نمایندگان ایران و عثمانی انگلیس و روسیه تشکیل شد فعالیت این کمیسیون به مدت ۹ ماه ادامه داشت و ۴۸ ساعت قبل از آغاز جنگ جهانی اول به کار خود پایان داد این کمیسیون ۲۲۷ ستون مرزی از خرمشهر تا آرارات نصب کرد صورتجلسات این کمیسیون نیز به پروتکل اسلامبول ضمیمه شد به طور کلی پروتکل اسلامبول و صورت جلسات منظم به آن ۷۰۰ مایل مربع از اراضی ایران واقع در شمال و جنوب قصرشیرین را به دولت عثمانی واگذار کرد که اراضی انتقالی نامیده می شود امروزه بخشی از صادرات نفت عراق از چاه‌های نفت خانه و خانقین که جزو اراضی انتقالی بوده‌اند تامین می شود

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید