آشنای بادفاع مقدس فصل اول (۱۵)قطعنامه ی ۳۴۸شورای امنیت

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

آشنای بادفاع مقدس فصل اول بررسی مناقشات مرزی ایران و عراق (۱۵)قطعنامه ی ۳۴۸شورای امنیت

 در پی درخواست دولت عراق شورای امنیت در ۲۶ بهمن و ۳ اسفند ۱۳۵۲ تشکیل جلسه داد و پس از استعما ع نظرهای نمایندگان طرفین مقرر داشت که نماینده ی دبیرکل سازمان ملل متحد از مناطقی که در آن زد و خورد واقع شده بازدید کند و ظرف سه ماه گزارشی از چگونگی حوادث مذکور به دبیرکل تسلیم نماید . «کورت والدهایم »(دبیرکل سازمان ملل )..«وکمن مونیس»- نماینده ی مکزیک را برای این مأموریت انتخاب کرد وی در راس هیئتی در اسفند ۱۳۵۲ عازم عراق و ایران شد مونیس از تمام مواضع مرزی که در آن .برخوردهاروی داده بود بازدید کرد هدف مونیس تعیین مقصر نبود بلکه می خواست حوادث مرزی را ریشه یابی کند. و ی متوجه شد که هر یک از طرفین نقشه هایی را با خطوط متفاوت مورد استناد قرار می دهند و علت این امر را ناشی از ناتمام ماندن کار علامتگذاری مرزی دانست و طرفین را به تشکیل یک کمیسیون جدید مشترک و تحدید حدود تشویق کرد. مونیس در بازدیدهای خود متوجه آمادگی نظامی و تجهیزات بیش از حد در مرزها شد و طرفین را متقاعد کرد که از هر گونه اقدامات خصومت آمیز علیه یکدیگر خودداری کنند سرانجام شورای امنیت برای استماع گزارش نماینده دبیر کل تشکیل جلسه داد و پس از بررسی و مطالعه گزارش وی به تنظیم قطعنامه شماره ۳۴۸ مبادرت کرد در این قطعنامه گفته شده بود که طرفین در موارد زیر به توافق رسیده اند. ۱ -رعایت اکید قرار داد آتش بس ۷ مارس ۱۹۷۴ ، ۲-عقب نشینی سریع و همزمان نیروهای دو کشور از نواحی مرزی, ۳-اجتناب از کار بستن هر نوع اعمال خصمانه علیه یکدیگر, ۴ -از سرگیری مذاکرات دو کشور بدون هیچگونه قید و شرط به منظور حل همه مسایل دوجانبه,

 

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید