ازآیت الله رئیسی یادبگیرید

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

از رئیسی یاد بگیریم
آقایان مسئولین ، آقایان مدیران ، آقایان مقامات و هر کسی که در جمهوری اسلامی دارای منصب و مقام هستی . مردم از تو انتظار دارند به وظیفه ات عمل کنی . در قانون حدود اختیارات شما مشخص است،‌لازم نیست هیاهو وجنجال کنید و یا از مسیر قانون خارج شوید و به فکر دنیای خود به چپاول بیت المال بپردازید فقط از اختیارات قانونی و حدود وظایفی که برای شما در قانون تعریف شده است استفاده کنید و به مردم خدمت کنید . تفاوت مدیریت آقای رئیسی بر قوه قضاییه را با دیگران مقایسه کنید موجب نشاط انقلاب و مردم شوید و آنان را امیدوار به آینده ای بهتر کنیدو اعتماد از دست رفته شان را به آنان برگردانید . بدون جارو جنجال وانحراف از وظایف قانونی می توان در خدمت مردم و انقلاب بود به همین سادگی . مگر رئیسی در این مدت کوتاه که امیدواریم استمرار داشته باشد چه کرد ؟ صادقانه برای انقلاب و مردم تلاش کرد، با فساد و مفسدین برخورد کرد  و از مسیر الهی منحرف نشد .

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید