التماس تفکر

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

 

#التماس_تفکر🤔 

 

❌چرا حجاب داری خانم؟

✔️چون با ارزشم

 

❌یعنی چی!!

✔️یعنی عمومی نیستم

 

❌اگه خوشگل بودی حجاب نمی‌کردی حتماً یه چیزی کم داری

✔️آره بی‌عفتی و بی‌حیایی کم دارم

 

❌یعنی من بی‌عفتم..!؟

✔️اگه با عفت بودی نمی‌ذاشتی از نگاه کردنت لذت ببرن

 

❌کیا..!؟!

✔️همه مردا غیر از شوهرت

 

❌خب نگاه نکنن

✔️خب وقتی داری گدایی نگاهشونو می‌کنی چجوری ردت کنن؟

 

❌من واسه دل خودم خوشگل کردم..!!

✔️حواست به دل اون خانمی که شوهرش با دیدن تو نسبت بهش سرد میشه یا اون پسر جوونی که شرایط ازدواجو نداره هم هست؟

 

❌به اینش فکر نکرده بودم..!

✔️خدایی تو خونه هم واسه شوهرت اینجور شیک می‌کنی؟؟

 

❌راستش نه کی حوصله داره آخه..!

✔️پس شوهرتم مجبوره بیاد زنای خیابونی رو نگاه کنه مثل این مردایی که زل زدن به تو!!

 

❌داری عصبیم می‌کنی دختره امل

✔️من خودمو خوب پوشوندم تو مثل… 

لباس پوشیدی پس به من نگو امل

 

❌خب مُده

✔️آخرین مُدت کَفَنه خانمی

 

❌هنوز جوونم بذار جوونی کنم فرصت دارم

✔️اگه تو همین حالت ملک الموت بیاد ببرتت چی؟

 

❌ینی جهنمی می‌شم؟! نه‌نه!

✔️یعنی واقعاً بی‌حجابی ارزش سوختن داره؟!

 

❌راستش نه

✔️پس خواهر گلم هم خودتو هم مردمو از این فتنه نجات بده

 

❌چطوری؟!

✔️با حجاب با حیا با عفت با خدا

 

❌چیکار کنم که بتونم؟!

✔️به رضایت خدا فکر کن به بهشت به امنیت حجاب به پاکیت

 

❌راستش چادر گرمه دست و پاگیره

✔️بگو آتش جهنم گرمتر است اگر می‌دانستند (تؤبه۵۱)

 

✔️دستو پا گیر بودنش حرف نداره 

✔️نه می‌ذاره پاهات کج بره

✔️نه دستات آلوده گناه شه

✔️خب خواهرم ؟

 

[✔️]ینی خدا می‌بخشه؟

✔️إِنَّ اللهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمیِعاً

✔️خدا همه‌ی گناهان رو می‌بخشه

 

[✔️]چقد مهربون، ولی آرزوهامو دوستامو… چیکار کنم؟

✔️اَلَیْسَ اللّهُ بِکافٍ عَبْدَهُ؟

✔️آیا خدا برای بنده‌اش کافی نیست

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید