امام خامنه ای (۱۳۹)مانور ذوالفقار ارتش درتهران

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

بسم الله الرحمن الرحیم

مانور ذوالفقار ارتش در جاده تهران قم برگزار می شد مسئول عملیات طرح عملیات را در حالی که در حضور مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا قرائت میکرد که تمامی فرماندهان عالیرتبه ارتش و سپاه حضور داشتند در حین قرائت و شرح عملیات مقام معظم رهبری یک اشکال فنی نظامی را مطرح کردند مسئول عملیات هر چه فکر کرد نتوانست پاسخی بدهد همراه با احترام نظامی بلافاصله گفت نمیدانم قربان فرمانده کل قوا با اشکال دوم را مطرح کرد و فرمود اگر در هنگام نبرد با توجه به موقعیت عملیات یک موقعیت سایت این چنینی پیش آید شما چه عکس العملی باید نشان دهید مسئول عملیات برای بار دوم همراه با احترام نظامی گفت نمیدانم آقا اشکال سوم را برای عملیات و طرح آن وارد نمود این برادر ارتشی دیگر نه گفت نمیدانم قربان بلکه یک احترام نظامی می گذاشت جلو آمد و دست آقا را بوسید و به چشمهای خود مالید و به عنوان تصمیم در جایگاه فرماندهان قرار گرفت سردار صفوی که از اطلاعات بالای نظامی مقام معظم رهبری به وجود آمده بود در آن لحظه با صدای بلند تکبیر گفت و تمامی فرماندهان ارتش سپاه در حالی که بلند تکبیر می گفتند بر لبهای شان خنده لبخند و چشمهایشان اشک شوق می باریدش

jfrn.ir جبهه فرهنگی راویان نور

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید