امام خمینی خورشید انقلاب (۱)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم
در سالهای پایانی حکومت رضاشاه امام در مدرسه فیضیه درس فلسفه عرفان و اخلاق می گفت و ضمن آن مسائل سیاسی را نیز مورد توجه قرار می‌داد لکن شرایط اختناق آمیز آن دوره به گونه‌ای بود که ایشان برای تعطیل کردن درس خود تحت فشار قرار گرفت و ناگزیر از تغییر مکان درس و تدریس در خفا گردید محصول این تلاش ها پرورش افرادی همچون شهید شهید مرتضی مطهری بود

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید