امام خمینی خورشید انقلاب (۶)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم
آیت الله بروجردی در موارد بسیار از امام به عنوان یکی از مشاوران برجسته خود بهره می برد هنگامی که زمزمه تشکیل مجلس موسسان برای تغییر موادی از قانون اساسی دادن حق انحلال مجالس به شاه مطرح شد شاه برای جلب موافقت و کسب اطمینان از عدم مخالفت آیت الله بروجردی وزیر کشورش دکتر اقبال را به قم فرستاد امام از سوی آیت‌الله بروجردی به طور رسمی با دکتر اقبال به مذاکره پرداخت و در نهایت با لحنی تند و و قاطع به وزیر کشور گفت
ما به شما هرگز اجازه چنین تغییر و تبدیلی در قانون اساسی را نمی دهیم زیرا این گونه تغییر افتتاحیه‌ ای جهت دستبرد اساسی و قوانین موضوعه این کشور خواهد شد و به دولت فرصت خواهد داد که هر وقت و هر طور که سیاست و منافع او اقتضا می کند در قانون اساسی دست ببرد و طبق اغراض و امیال خود قانونی را ملغی و قانون دیگری را جعل نماید

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید