امام زمان (عج) (۱۱)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

وظایف منتظران

هم رنگ نشدن با بدی ها و سبقت گرفتن در خوبی ها

 یکی از وظایف ما نسبت به ظهور و نسبت به امام عصر( علیه السلام) در دوران غیبت وظیفه ای است که به تعبیری باید بگوییم که هم رنگ نشدن با بدی ها است؛ یعنی ما در دوران غیبت نمی توانیم توجیه کنیم که اگر قرار است ابتلائات و مشکلات، امتحان های مختلفی رخ بدهد، بدی هایی جلوه گری بکنند من هم بگویم خیلی خوب خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو.

مثل دیگران نداریم؛ در مفاهیم دینی باید موضع داشته باشیم. نمیشود بگویی آقا من هم مثل دیگران ببینم حالا امواج به چه سمتی می رود؟ اگر فرض کن بی دینی رواج پیدا کرد خوب خیلی خوب من هم یکی از آن‌ها، اگر فضای مجازی امروز همه گیر شد و افراد دیگه توجه نکردند در فضای مجازی هم باید خطوط قرمزی وجود داشته باشد؛ اگر قرار شد که راحت تهمت بزنیم، راحت غیبت کنیم، بگم خیلی خوب من هم یکی مثل  آن ها، اینکه معنای دینی ندارد.

 در بدی ها و پستی ها نباید با دیگران همراهی کرد، بله در خوبی ها نه تنها باز بایستی موضع گرفت، یعنی آگاهانه باید حق رو شناخت و راه رفت؛باید سبقت گرفت امر به معروف ما در عمل ما عیانباشد نه در کلام ما یعنی اول عمل ما معرف ما باشد بعد کلام ما تبین معروف ما باشد  غیر از آن خواهیم گفت که باید خیر را رهبری کرد و باید در خیر و خوبی سبقت گرفت.

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید