امام زمان (عج) ( ۹ )

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

صل الله علیک یا بقیه الله عج

هریک از شما باید کاری کند که با ان به محبت ما نزدیک شود امام زمان عج

از استادی شنیدم که گفت امام زمان میفرماید کاری کنید تا در چشمان ما قرار بگیرید

حال سوال این است من باید چکار کنم تا از محبت امام خود بهرمند شوم یا مورد توجه اش قرار بگیرم

البته مولای من ؛من میدانم که چشمان زیبای شما دنبال زیبایی هاست شما با دیدن زیبایی ها به وجد امده محبت خاص را شامل حال ما میکنید و این را میدانم محبت عام شما شامل حال عموم مردم میشود مردم هر کاری بکنند چه کار خوب  چه کار بد بکنند چه توجه داشته باشند چه نداشته باشند از لطف شما محروم نیستند فقط زمانی که با کرداری که در چشم شما جای میگیریم از محبت ویژه شما برخوردار میشوند

یکی از کارهای که مقدمه جلب توجه امام میشود انتظار و اعتقاد به و زندگی جهادی بعنوان منتظر است

 مسئلهى انتظار ظهور صاحبالزّمان (عجل الله فرجه) یکى از آن مسائل پُرمغز و پُرمعنا و داراى مضامین عالى در مجموعهى تفکّرات شیعه است. این امیدى که در دل یک انسان به وجود مىآید، به برکت ایمان و اعتقاد و یقین به وجود منجى و به حضور منجى، این امید خیلى داراى ارزش و قیمت است. یقیناً مایهى حرکتهاى بزرگ در جوامع اسلامى و در جوامع شیعى و مایهى اصلى حرکت عظیم انقلاب اسلامى، همین عقیده و همین انتظار فرج است.

شیعه یاد گرفته است که با فضیلتترین اعمال، انتظار فرج است. معناى این جمله آن است که در هر شرایطى – ولو سختترین شرایط باشد – شیعه حق ندارد مأیوس بشود و ناامید بشود؛ [چون] منتظر است، منتظر فرج، منتظر گشایش، منتظر بازشدن افق و نَفْس این انتظار به او نیرو میدهد و او را قدرتمند میکند و به او نشاط میدهد؛ و نیرو و نشاط و امید هر جا بود، زندگى به طرف سامان پیش میرود؛ به طرف اصلاح حرکت میکند.و از حرکت که از نشانه های حقیقی انتظار در او دیده میشود

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید