بخاطر قانون کاپیتولاسیون

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

حتما”بخوانید تا بدانیدماکهنه سربازان اسلام چرا انقلاب کردیم وچرا ازشما میخواهیم با وجود هرسختی که میکشید باز هم نگذارید این انقلاب بدست نااهلان بیفتد تا پای جان مبازه کنید مرد با همسر و فرزندش در حال عبور از پل معلق اهواز بودند. از روبرو دو سرباز آمریکایی و انگلیسی مست ! به طرف آنها می آمدند. سرباز آمریکایی با چشمان دریده به زن خیره شده و تلوتلوخوران به سمتش می آمد. گویا قصد بدی داشت؛ مرد جلو رفت تا از ناموسش دفاع کند؛ دعوا شد. مردم جمع شدند؛ پاسبان های ایرانی هم بودند!! سربازهای مست، مرد را از بالای پل به رودخانه انداختند. مردم با عصبانیت از پاسبان ها خواستند تا آنها را دستگیر کنند؛ گفتند: ما حق دستگیری و محاکمه آنها را نداریم!! (بخاطر قانون کاپیتولاسیون) پدر جلوی چشم زن و بچه اش غرق شد. دو سرباز آمریکایی و انگلیسی بلندبلند میخندیدند و دور می شدند. مادر و فرزند نرده های پل را گرفته بودند و هق هق کنان می گریستند. 37 سال بعد “شما وارد محدوده آبهای جمهوری اسلامی ایران شده اید. بدون مقاومت تسلیم شوید.” این صدای بلندگوی قایق سپاه ایران بود که به طرف تفنگداران امریکایی در نزدیکی یک جزیره ایرانی می آمد… وقتی شناورهای ایرانی به قایق امریکایی رسیدند،آنها با ترس و خفت، دستها را بالا بردند. و برای همیشه تصویر درازکشیدن سربازان امریکا در مقابل ایران را بر صفحه رسانه ها حک کردند. و سرانجام، با عذرخواهی از ایران، آزاد شدند….‼‼‼ 👇🏻 💢نشر دهیدتا همه بدانند تعامل باغرب و امریکا هزینه دارد…..♨ بصیرت 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

 

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید