برادر حاج احمد(۵)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

بنام خدا

چند روز قبل از عملیات فتح المبین  به دستور فرمانده تیپ کل نیروهای در سالنی در شمال غربی میدان صبحگاه دوکوهه  جمع شدند و فرمانده تیپ برای نیرو های تحت امرش سخنرانی کرد وی در رابطه با اهمیت عملیات و امید امام به ما سخن گفت در میان صحبتهایش  به نکته ای اشاره کرد برای من جالب و درس خوبی بود و ماندگار شد من قبل از اعزام بشدت در فضای سیاسی درگیر بودم

ایشان گفتند جمله معرفی است که منصوب است به دکتر شریعتی که میگوید آنها که رفتند کاری حسینی کردند آنها که ماندند باید کار زینبی باید  کنند

 قسمت اول برای شهداست در اطاعت امام بودند و که در رکاب امام خود شهید شدند

قسمت دوم برای خانم حضرت زینب است مامور است تا پیام امام و هدف قیام امام در کربلا و عاشورا را به گوش جهانیان در طول تاریخ برساند  برای من و تو یا شهادت است یا پیروزی  

تا امام زنده است کار زینبی معنی میدهد بعد امام اسارت است وحقارت  اینکه من بمانم و امام شهید شود تا من کار زینبی کنم درست نیست

زنده ماندن بعد از امام مبتلا به  بلای یزید خواهیم شد

پس بجنگیم تا پیروزی حاصل شود و یا شهادت نصیبمان شود کار زینبی زمانی معنی میدهد که در اثر ظلم و مظلومیت و غربت امام یزید امام را به شهادت رسانده و زینبی مانده که اجازه جنگ ندارد و رسالت پیام رسانی دارد ولی من تکلیف دارم در میدان در رکاب امام بجنگم تا به پیروزی یا به شهادت برسم

حاج احمد متوسلیان را من به گونه ای جدید دیدم

او سرباز امام زمان عج بود 

سلامتی امام زمان صلوات

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید