بشنوید؛دفاع از سخنان انتقادی جانباز غیور مدافع حرم امیرحسین حاجی نصیری

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
ویدئو

 در برنامه جهان آرا نسبت به علی دایی:

خداوند، ابلیس را که شش هزار سال عبادت کرده بود، به خاطر نافرمانی‌،اخراج و تا قیامت مورد لعن خود قرار داد و پسر نوح(ع) را هم مورد عذاب قرار داد.
در تاریخ، طلحه وزبیر با آن همه سوابق و خدمات بزرگ، بخاطر دنیاپرستی و خیانت مورد شماتت قرار گرفته اند، و جایگاه علی دایی از هیچ‌کدام از اینها بالاتر نیست.وقتی سابقه و خدمات امثال منتظری ها و‌ رفسنجانی ها، بخاطر عملکرد ناصحیح وقیام علیه نظام نادیده گرفته می شود، چگونه می توان بخاطر سوابق فوتبالی علی دایی، خیانت های او را نادیده گرفت و همچنان او را به عنوان اسطوره به جامعه معرفی کرد؟در قوانین فوتبالی هم اگر بهترین بازیکن دچار خطا شود، به او کارت زرد می دهند و اگر تکرار کند، با کارت قرمز اخراج می شود، واصلا نگاهی به جایگاه فوتبالی شخص خاطی ندارند، پس چگونه است در حالی که علی دایی بصورت خانوادگی در حال تشویق جوانان به اغتشاش واعتصاب است، باید از هر نقد وبرخوردی مصون باشد؟

 

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید