بصیرت لازمه زندگی و عاقبت بخیری (۸)زندگی کن 1

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

بنام خالقی که با 124 هزار پیامبر را برای بهتر زندگی کردن مردم فرستاد

ما خلق شدیم که زندگی کنیم نه اینکه بردگی کنیم

چاقم، لاغرم، قد بلندم، کوتاه قدم،

سفیدم، سبزه ام همه به خودم مربوط است…

مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن

روزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه است.

زندگی کن به شیوه خودت

با قوانین خودت

با باورها و ایمان قلبی خودت

مردم دلشان می خواهد

موضوعی برای گفتگو داشته باشند

برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی…

هر جور که باشی، حرفی برای گفتن دارند. شاد باش و از زندگی لذت ببر.یکی از دلخراش ترین اتفاقات دنیا این است که ذهن های کوچک، برای ذهن های بزرگ تصمیم بگیرند و برنامه ریزی کنند

هدف این نیست از کسی بهتر باشی.

هدف اینه که از خودِ دیروزت بهتر باشی.

ترس هایی که امروز ازشون فرار میکنی،

به زودی تبدیل به بزرگترین کابوس های زندگیت میشن.

بهترین راه از بین بردنشون، روبرو شدن باهاشونه.

هیچ کس نمیتونه متوقفت کنه،

به جز خودت…

همیشه یادت باشه:

اگر خودت واسه زندگیت برنامه ریزی نکنی،

زندگی واست برنامه ریزی میکنه!

اگاهانه حرکت کن.

موفقیت نمیتونه دنبالت بگرده و پیدات کنه.

تو باید بری دنبالش خلقش کنی

راز ساده موفقیت اینه:

حتی اگر آهسته میری، برو.

ولی پیوسته برو.

پشت سر من تکرار کن:

من شاید آهسته حرکت کنم؛

ولی هرگز به عقب قدم برنمی‌دارم!

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید