به آزادی خواهان بگویید علاج بیرون

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

شهید محمد اسلامی نسب: به آزادی خواهان بگویید علاج بیرون کردن دشمن از خانه فقط اسلحه گرم و خون است،نه بر سر میز مذاکره نشستن و خود را برای ابد به دشمنان اسلام و انسانیت فروختن..

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید