به خاطر بسپار

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

 جملات قصار ونکات کلیدی

به خاطر بسپار ؛

تا همیشه بدانی زیباترین منش آدمی مهر و محبت اوست پس محبت کنید چه به دوست چه به دشمن که دوست را بزرگ می کند دشمن را دوست .

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید