بیم آن می‌رود كه زحمات شهدا به هدر رود

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

شهیدمحمدبروجردی:
این را شهیدان بسیاری بخصوص در این چند سال اخیر به در و دیوار ایران نوشته‌اند و اگر مقاومتهای آنها نباشد همانطور كه امام فرمودند، بیم آن می‌رود كه زحمات شهدا به هدر رود و اگر چه آنها به سعادت رسیدند و این ما هستیم كه آزمایش می‌شویم و دیگر این كه با تجربه‌ای كه ما از صدر اسلام داریم، كه به خاطر عدم آگاهی مسلمین درس عبرت باشد، با دقت، كلمات این روح خدا را كه خط او خط رسول خداست دقت كنند.

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید