تربیتی (105) نادان را بشناس

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

بسم الله الرحمن الرحیم

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله در پاسخ کسى که از نشانه هاى نادان پرسید، فرمودند:
اگر با او همنشین شوى، تو را خسته مى کند و اگر از او کناره گیرى کنى، تو را دشنام مى دهد؛ اگر چیزى را به تو ببخشد، منّت مى گذارد و اگر چیزى را به او ببخشى، ناسپاسى مى کند؛ اگر رازى را در اختیارش بگذارى، خیانت مى کند و اگر رازى را در اختیار تو نهد، تو را [به افشاى آن،] متّهم مى سازد..

jfrn.ir جبهه فرهنگی راویان نور

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید