تربیتی (107) دوست داشتن

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

بسم الله الرحمن الرحیم

1. اگر می خواهید دوستتان بدارند، دوست بدارید و دوست داشتنی هم باشید.

2. ما نمی توانیم فقط برای خودمان زندگی کنیم ؛ هزاران رشته ما را به همنوعانمان پیوند می دهد. به یاری همین رشته های حساس است که اعمال ما منتقل می شود وبه صورت واکنش به ما باز می گردد.

3.در این جهان نیاز به دوست داشتن و ستایش شدن ، بیش از نیاز به نان است .

4. دوست داشتن نیز نظیر عبادت کردن، همچنان که عمل است یک نیروی شفا دهنده و خلاّق  نیز به شمار می آید.

5. شما می توانید با علاقه مند شدن به مردم در طی دو ماه آن قدر دوست پیدا کنید که درعرض دو سال نمی توانید همان تعداد را به خود علاقه مند سازید.

6. با زبان خوش و مهربانی می توانید فیلی را با مویی بکشید.

7. روش و دستورالعملی وجود ندارد، شما دوست داشتن را فقط با دوست داشتن یاد می گیرید.

8. تا زمانی که انسان بتواند ستایش کند و دوست بدارد جوان می ماند.

 

9. جای تأسف است که کسی ما را دوست نداشته باشد. ولی تأسف بالاتر از آن ، این است که قادر نباشیم دوست بداریم.

10. با نیکی کردن به  دشمنانت آنها را به دوست تبدیل کن.

11. خوشرویی و چهره ی گشاده وسیله کسب محبت است.

12. بین خود و خویشانتان تجدید محبت کنید ، اگر چه با سلام کردن باشد.

13. خردمندان کسانی هستند که بدی ها را با خوبی رفع می کنند و به این ترتیب نفرت ها را به دوستی تبدیل می کنند.

14. دین عین محبت و محبت عین دین است .

15. صمیمیت راستین تنها در صورتی نیرویی مثبت است که آمیزه قدرت ها و نیروهای شخصی با دیگران  و به منظور رشد و کمال مدام هر یک از آنها باشد.

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید