تربیتی (40) هیج وقت نگویید ای کاش می شد..

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

بسم الله الرحمن الرحیم

زیرا کاش گفتن احساس حسرت میدهد وارتعاش حسرت نیز منفی است وشما را در شرایط حسرت قرار می دهددر عوض بگویید اگر بشود…

زیرا اگر بشود امید وشور وشوق را به وجود می آورد.وذهن ناخودآگاه را به حرکت وادار میکند.
اگر بشود درآمدم زیاد شود..
اگر بشود همسری عالی بیابم..
اگر بشود..

jfrn.ir جبهه فرهنگی راویان نور

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید