تلنگرانه (49) جنگ امروز اسلحه نمی‌خواد

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

جنگ امروز اسلحه نمی‌خواد
اسلحه‌ات را باید در مغزت پرورش بدی
که بتونی‌ تو‌ دنیای‌ مجازی،
با دشمن‌ِ واقعی بجنگی
جنگِ این زمانه نخبه‌ مؤمن می‌خواد
نه علافِ تو فضای‌ مجازی..!

jfrn.ir جبهه فرهنگی راویان نور

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید