تمام افراد در عکس شهید شدن، آخرین فرد سردار سلیمانی بود

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

⭕️
در انتخاب دوست اینجوری باشید، نه اون مدلی

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید