جریان شناسی نفاق بارویکردقرآن بنیان فصل اول بخش (۸)( ب )

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

جریان‌شناسی نفاق با رویکرد قرآن بنیان فصل اول بخش (۸ )

ب )نفاق سازمان یافته یا تشکیلاتی:

نفاق سازمان یافته نفاقی است که در قالب یک تشکیلات شکل گرفته و به صورت هدفمند درصدد براندازی نظام اسلامی می‌باشد.امام خامنه ای دام ظله فرمودند: اینجا من یک بار دیگرمطلبی را که یکی دو بار گفتم یادآوری می کنم .لااقل، در این مجموعه آیات اول سوره بقره ،منظور از نفاق فقط آن احساس شخصی ناشی از اختلال روانی او باشد نیست ،بلکه منظور جریان نفاق است و جریان نفاق را گفتیم ،یعنی در درون نظام اسلامی یک مجموعه‌ای به قصد ضربه زدن و مخالفت کردن و توطئه کردن زیر پوشش حق به جانب به وجود بیاید، بدون اینکه این شجاعت را داشته باشند که صریحاً اعلام کنند ما دشمنیم. امروزه ،چنین اندیشه ای در میان سیاستمداران غربی به روشنی دیده می‌شود؛ به گونه‌ای که ,فیلسوف و اندیشمند سیاسی ایتالیایی به نام ماکیا ولی معتقد است: مرگ حاکم زمانی فرا می‌رسد که خود را موقید به اخلاق کند. ولی تا زمانی باید به تعهدات خویش پایبند باشد که منافعش تأمین شود. ریاکاری، مظلوم‌نمایی ،تلون و چند چهرگی،از لوازم کار سیاستمدار است و زیر چتر دین رفتن و اتصاف ظاهری به اخلاق، رمز پیروزی است. خطر چنین اتفاقی به مراتب از نفاق غیر تشکیلاتی بیشتر است؛چراکه چنین نفاقی اصل نظام اسلامی را تهدید و آن را با چالش روبرو می کند .حسن حبنکه المیدانی در این زمینه می نویسد: منافقی که نسبت به منافع مسلمانان طمع دارند و یا بر جان و مال و اهل خود می‌ترسد، شرارت و زیان آن کمتر از منافقی است که نفاقش همراه با مکر پنهانی بر ضد اسلام و مسلمین است و با وسایل گوناگون برای ضرر رساندن به آنان ،تباه نمودن دین و از بین بردن دولتشان، چاره اندیشی می کند و بدتر از او منافقی است که سازمان نفاق را رهبری و مدیریت می‌کند. خطر رویارویی با چنین جریانی به اندازه‌ای است که خدای متعال بارها مسلمانان را بدان هوشدار داده است؛ به گونه‌ای که قرآن کریم در پاره ای موارد به اقدام های خرابکارانه منافقان مانند تفرقه افکنی میان مومنان توطئه چینی برای ترور پیامبر صلی الله علیه و آله و براندازی نظام و تحریک اهل کتاب برای نبرد با مسلمانان اشاره دارد که می‌توان از آن به عنوان نفاق سازمان یافته یا تشکیلاتی یا دکرد. راز پرخطر بودن چنین منافقانی دشمنی سازمان یافته با جامعه اسلامی است و برای رسیدن به این هدف به هر روش و توطئه متوسل می شوند. آنان گاه برای براندازی حکومت اسلامی با کفار و دشمنان حکومت اسلامی هم دست و هم پیمان می شوند.قرآن کریم در این زمینه در(« سوره نسا آیه ۱۳۸ و ۱۳۹») به منافقان بشارت ده که مجازات دردناکی در انتظار آن هاست. همان ها که کافران را به جای مومنان دوست خود انتخاب می کنند. آیا عزت و آبرو نزد آنان می جویند ؟با اینکه همه عزت ها از آن خداست؟ همانگونه که در آیه پیش گفته بیان شد، این جریان همواره می کوشد با بیگانگان پیوند و ارتباط دوستی برقرار کرده و علیه مبانی و ارکان اسلام فعالیت کند، اما به دلیل رسیدن به اهداف شوم خود یا ترس از قدرت حکومت اسلامی با حفظ جان، مال و مقام دنیوی خود تظاهر به اسلام می‌کند. قرآن کریم در جایی دیگر سوره («مائده آیه ۵۲») می‌فرماید: ( ولی )کسانی را که دردل هایشان بیماری است می بینی که در( دوستی با آنان) بر یکدیگر پیشی می‌گیرند و می‌گویند: می‌ترسیم حادثه ای برای ما اتفاق بیفتد( و نیاز به کمک آنها داشته باشیم )شاید خداوند پیروزی یاحادثه دیگری از سوی خود (به نفع مسلمانان )پیش بیاورد و این دسته, از آنچه در دل پنهان داشتند، پشیمان گردند.

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید