جریان شناسی نفاق بارویکردقرآن بنیان فصل اول مفاهیم و کلیات (۴)کفر

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

 جریان شناسی نفاق

  کفر در لغت به معنای انکار یا پوشاندن چیزی است .شب رو کافر می‌کییم ،چرا که اشخاص را می پوشاند و زارع را کافر می گوییم ،زیرا تخم را در زمین می پوشاند. بنابراین ترک شکر، سبب پوشاندن آن وکفر نعمت می‌شود، بزرگترین کفر، انکار وحدانیت خدا یا دین یا نبوت است ، اما کفر در اصطلاح عبارت است از :انکار آنچه خدا معرفت آن را واجب کرده است،مانندمعرفت نسبت به خدا و حدانیت پروردگار،عدل خدا، پیامبر صلی الله علیه وآله،وآنچه پیامبر صلی الله علیه و آله ،از ارکان دین آورده است، کافر کسی است که یکی از اینها را به این کار کند

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید