جریان شناسی نفاق بارویکردقرآن بنیان فصل اول مفاهیم و کلیات (۵)شرک

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

 جریان شناسی نفاق

جریان‌شناسی نفاق با رویکرد قرآن بنیان فصل اول( ۵) شرک: شرک در لغت به معنای شرکت و همراهی در کاری است و در اصطلاح به معنای همتا قراردادن برای خداست. گاه منافقان در این ویژگی با مشترکان برابرند،زیرا منافقان همواره می کشند به جای جلب رضایت پروردگار مردم را از خود راضی کنند قرآن کریم عزیزی برده برده می فرماید آنها برای شما به خدا سوگند یاد می کند تا شما را راز در حالی که شایسته ترین است خدا و رسولش را اگر ایمان دارند

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید