جریان شناسی نفاق بارویکردقرآن بنیان فصل اول مفاهیم و کلیات (۶)نفاق

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

 جریان شناسی نفاق

 کلمه نفاق مصدر و به معنای منافق بودن است و منافق از ریشه به معنای خروج تمام شدن یا راه های زیرزمینی است. البته، ناگفته نماند که یربوع خزنده ای شبیه موش بوده و دو لانه دارد یکی به نام نافقاء که مخفی بوده و دیگری به نام قاصعاءکه آشکار است. هنگامی که دشمن وارد شده و به آن حمله کند موش وارد نافقاء شده از آن خارج می شود. این معنا (را ه مخفی )که نزد لغت شناسان مشهور است که ریشه در قرآن کریم دارد.:«فان استطاعت ٱن تبتغی نفقٱفی الارض أوسلمٱفی السماء»سوره انعام آیه ۳۵)

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید