جریان شناسی نفاق بارویکردقرآن بنیان فصل اول مفاهیم و کلیات (۲)ایمان

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

 جریان شناسی نفاق

جریان‌شناسی نفاق با رویکرد قرآن بنیان فصل اول (۲) ایمان « أمن »به معنای نترسیدن امنیت آرامش «ایمان »مصدر باب افعال به معنای تصدیق قلبی و درونی است. در اصطلاح ،ایمان به معنای باور قلبی و آئین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است که در رفتار فرد تجلی یافته و او را از خطر کفر نفاق و گمراهی ایمن می بخشد.

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید