جریان شناسی نفاق فصل اول بخش (۱۱) نفاق به اعتبار حوزه فکری ورفتاری

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

جریان شناسی نفاق بارویکرد قرآن بنیان فصل اول بخش (۱۱) نفاق به اعتبار حوزه فکری ورفتاری

جریان‌شناسی نفاق با رویکرد قرآن بنیان 🍃🌴🍃🌴🍃🌴 فصل اول بخش( ۱۱ ) نفاق به اعتبار حوزه فکری و رفتاری 🥀🥀🥀 نفاق به اعتبار حوزه فکری و رفتاری انسان به گونه های مختلفی تقسیم می شود از منظر قرآن کریم ۳ نوع نفاق وجود دارد . ۱-نفاق اعتقادی و فکری . ۲- نفاق اخلاقی ؛ ۳- نفاق سیاسی و اجتماعی که در ادامه به توضیح بیشتری در این زمینه می پردازیم: الف )نفاق اعتقادی:نفاق در حوزه عقیده بدین معناست که فرد درون خویش به خدا آخرت نبوت امامت و عدل باور ندارد ولی در ظاهر خود را فردی با ایمان وانمود می‌کند قرآن کریم سوره حجرات آیه ۱۴ («قالت الاعراب آمناقل لم تومنواولکن قولوا أسلمناولمایدخل الایمان فی قلوبکم ») عرب های بادیه نشین گفتند ایمان آورده ایم بگو شما ایمان نیاورده اید ولی بگویید اسلام آورده ایم اما هنوز ایمان وارد قلبش ما نشده است. ضعف اعتقادی و نامشخص بودن هدف منافقان را گرفتار حیرت و سرگردانی کرده و دل های شان دچار آمیخته با شک و تردید است ؛از این رو، همیشه به دنبال بهانه‌ای برای فرار از زیر بار مسئولیت ها می گردند. قرآن کریم در سوره توبه آیه ۱۴۵ می فرماید.(« انمایستاذنک الذین لایومنون بالله والیوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون .») تنها کسانی از تو اجازه این کار را می‌گیرند که به خدا و روز جزا ایمان ندارند و دل های شان با شک و تردید آمیخته است، و آن ها در تردید خود سرگردانند. افرادی از این دست هیچگونه اعتقاد به دستورهای پروردگار و دین مانند اقامه نماز پرداخت زکات و ….ندارند و اگر گاهی کار نیک انجام میدهند از روی ریال و تظاهر به دینداری و هر گاه که خود را در موقعیت مناسبی می بینند نه تنها خودشان بلکه دیگران را نیز پرداخت زکات و انفاق در راه خدا باز می دارد قرآن کریم درسوره توبه آیه ۵۴ میفرماید:(«ومامنعهم آن تقبل متهم نفقاتهم الاانهم کفروابالله وبرسوله ولایاتون الصلاة الاوهم کسانی ولاینفقون الاوهم کارهون »)هیچ چیز مانع قبولی انفاق های آن ها نشد جز اینکه آن ها به خدا و پیامبرش کافر شدند و نماز به جا نمی‌آورند جز با کسالت و انفاق نمی‌کنند مگر با کراهت . تاریخ اسلام گویای افرادی بسیاری است. که به این وسیله درونی مبتلا بودند عبدالله ابن ابی، از جمله شاخص ترین افراد صدر اسلام است که به نفاق اعتقادی مبتلا بود، بخشی از رفتار نفاق گونه وی پس از غزوه بنی المصطلق رقم خورده است .عملکرد عبدالله بن ابی و افرادی نظیر او ریشه در عقاید سست آنان دارد. فردی که اعتقاد و ایمانش نسبت به خدا و رسولش سست باشد به انحراف و جدایی از مسیر حق دچارشده و گاه ممکن است که در راه نفاق گام بنهد.افرادی از این دست در درون جامعه اسلامی بوده و گاه در میان مردم دارای شأن و منزلتی نیز هستند، از این رو برای اینکه مقام و جایگاه خود را در جامعه اسلامی حفظ وتقویت کنند به ظاهر با مردم و رهبر جامعه اسلامی همراه شده و در فرصت مناسب خنجر خود را در پیکر جامعه اسلامی فرو می‌کنند. این افراد به دلیل عقاید سست شان تصور می‌کنند که خزائن آسمان و زمین در دست افراد سلطه جویی و مستکبر است. در نتیجه با چهره ای موجه در جامعه اسلامی روزگار گذرانده و در فرصتی مناسب با دشمنان اسلام هم پیمان می شوند .چنین تفکری ناشی از عقاید منحرفی است که آنان را دچار اشتباه در تحلیل و حیرت و سرگردانی کرده است، اشتباه افرادی نظیر عبدالله بن ابی این است که خدا را از دایره محاسباتی خویش حذف کرده و خیال می کنند که با طراحی نقشه های پیچیده و ایجاد تنگنا و چالش برای مسلمانان می‌توانند نور الهی را خاموش کنند آنان برای دستیابی به این هدف از هیچ کوششی فروگذار نکرده و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا راه های ایجاد قدرت در مسلمانان را ببندند. اما همانگونه که گفته شد این یک اشتباه راهبردی و محاسباتی است چرا که مسلمانان بر خلاف منافقان با ایمان راسخ به پروردگار همواره می کوشند که موانع را برطرف کرده و از سر راه بردارند و خدا نیز طبق وعده خویش به یاری آنان می آید. قرآن کریم سوره (محمد آیه ۷) («یاایهالذین آمنوا آن تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم »)ای کسانی که ایمان آورده اید اگر آیین خدا را یاری کنید شما را یاری می کند و گامهایتان را استوار می دارد: خدای متعال در برخی از آیات به اشتباهات محاسباتی منافقان اشاره کرده که از آن میان می توان به آسیب رسانی اقتصادی منافقان در مسیر تضعیف مسلمانان اشاره کرد. قرآن کریم در سوره منافقون آیه ۷ میفرماید. (« هم الذین یقولون لاتنفقوا علی من هند رسول الله حتی ینفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لایفقهون .»)، آن ها کسانی هستند که می گویند به افرادی که نزد رسول خدا هستند انفاق نکنید تا پراکنده شوند غافل از این که خزاین آسمان ها و زمین از آن خداست ولی منافقان نمی فهمند.روزگاری در مکه سران قریش بر این باوربودند که اگر مسلمانان را در محاصره اقتصادی قرار داده یا از مکه بیرون کنند کارشان تمام خواهد شد. چنین پنداری در میان دولت های استعماری دنیای امروز نیز مشاهده می شود آنان معتقدند .که مالک تمام ذخایر و ثروت‌های عالمند، از این رو با همکاری منافقان داخلی و خارجی دیگر ملت‌ها را با تحریم اقتصادی تحت فشار قرار می دهند تا از این طریق بتوانند آنان را تسلیم خویش کنند. عزیزان دانستن خود و ذلیل شمردن دیگران همچنین ،خویش را ولی نعمت و دیگران را محتاج شمردن، تفکری منافقانه است، چنین تفکری از غرور و تکبر و از گمان استقلال در برابر خدا ناشی می شود اگر آنها به حقیقت عبودیت آشنا بودند و مالکیت خدا را در همه چیز مسلم می‌دانستند هرگز گرفتار این اشتباهات خطرناک نمی‌شدند اشتباه این کوردلان تاریخ از گذشته تاکنون نادیده انگاشتن قدرت پروردگار است پذیرش این نکته برای آنان سخت است که خزائن آسمان و زمین از آن خدا بوده و با اندک اشاره تمام ثروت ها و امکاناتشان برباد رفته و عزت پوشالی شان دستخوش فنامی شود.

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید