جملات تاثیرگذاراز چارلی چاپلین (3)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار
 

 

٣جملات تاثیر گذار از چارلی چاپلین

١. هیچ چیز در این جهان جاودانه نیست حتى مشکلات و بد بیارى هاى ما ٢. من قدم زدن تو بارون را دوست دارم چون کسى نمیتونه اشکامو ببینه ٣. بیهوده ترین روز در زندگى اون روزیه که ما نخندیم لبخند بزنید و این پیام رو به هر کى که دوست دارین خندشو ببینن بفرستین چارلى میگوید: پس از کلى فقر، به ثروت و شهرت رسیدم . اموخته ام که با پول … میتوان ساعت خرید، ولى زمان نه … میتوان مقام خرید، ولى احترام نه … میتوان کتاب خرید، ولى دانش نه… میتوان دارو خرید ولى سلامتى نه، میتوان رختخواب خرید، ولى خواب راحت نه … ارزش ادمها به دارایى آنها نیست به معرفت آنهاست تقدیم به دوستان بامعرفت🌹 

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید