حماسه سرلشکرشهیدمحمودکاوه۰-(22)دکل بنفش

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

حماسه سرلشکر شهید محمود کاوه

قسمت بیست و دوم دکل بنفشه

گروهبان جعفری از تکاورهای ارتش بود که در سال ۱۳۶۰ با سپاه سقز همکاری داشت خیلی شجاع و نترس بود لباس پلنگی میپوشید و کلاه سیاه کجی می گذاشت وقتی توی سپاه راه میرفت همه نگاهش می کردند می گفت فرمانده باحالی دارید خیلی جیگر داره همیشه جلوی نیرو هاش حرکت میکنه محمود او را فرمانده یک پایگاه گذاشته بود پایگاه دکل بنفشه این پایگاه مشرف به سقز بود و خیلی اهمیت داشت یک روز نزدیک صبح بی سیم زد و گفت به پایگاه حمله کرده اند نیروی کمکی میخواست می دانستیم تا ما برسیم و بقیه بچه ها مقاومت می کنند با یک گروه خودمان را سریع رساندیم پایگاه دکل هنوز هوا روشن نشده بود دم دمای طلوع خورشید وارد پایگاه شدیم همه چیز داغان شده بود کسی زنده نبود گروهبان جعفری وسط پایگاه افتاده بود غرق خون اسلحه اش ژ۳ بود برداشتم و نگاهی به خشاب انداختم فشنگ نداشت حتی یک عدد یاد حرفش افتادم حرفی که مدتها قبل گفته بود آنقدر با کاوه میمونم تا شهید بشم همرزم شهید حمید خلخالی

ravian-sepah-seyadalshohada.blog.ir

1

2

3

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید