حماسه سرلشکر شهید محمود کاوه (۳۵) مهمان عزیز

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

 قسمت سی و پنجم

مهمان عزیز

ارتفاعات مشرف به پسوه که آزاد شد بلافاصله عملیات آزاد سازی جاده پسوه از مهاباد هم طراحی و شروع شد.با یک سلسله عملیات های نامنظم و غافلگیرانه در عرض چند روز توانستیم منطقه وسیعی را ازضد انقلاب پس بگیریم و پاکسازی کنیم موفقیت در همین عملیات ها بود که اسم‌کاوه را بر سر زبانها انداخت درست مثل اوایل ورودش به کردستان که در سقز شهرت و آوازه ای پیدا کرد خودی ها و به خصوص نیرو های ارتش و ژاندارمری که مدام زیر فشار ضد انقلاب بودند از این بابت حسابی خوشحال می کردند برای ما هیچ چیز شیرین تر از این نبود که با چشمهای خودمان ببینیم مردم دیگر مجبور نیستند در آن مناطق با ترس و لرز زندگی کنند یا به ضد انقلاب باج بدهند در این بین خوشحالی و شادی مردم نقده چیز دیگری بود اولش فکر می‌کردیم اینجا هم مثل جاهای دیگر است که باید با اسلحه و تجهیزات توی شهر راه برویم اما وقتی برخورد مردم و خصوصا ترک های نقده رادیدیم حسابی شرمنده شدیم آنها هر جا که ما را می‌دیدند کلی احترام مان می کردند وقتی می‌خواستیم از مغازه خرید کنیم پول قبول نمی کردند و می گفتند شما ها مهمان ما هستید مهمان های عزیز مخصوصاً وقتی میفهمیدند که ما از نیروهای تیپ ویژه شهدا هستیم و محمود کاوه فرمانده مانند است این احترام و تحویل گرفتند خیلی بیشتر می شد. غیر ممکن بود از مغازه‌ای دست خالی بیرون بیاییم وهدیه ای نگیریم هدیه شان هم نوعاً آجیل و از این چیزها بود این برخوردها خستگی را از تنمان بیرون می کرد وقتی می آمدیم پادگان جیب هامان پربود از آجیل های که مردم با هزارتا تعارف داده بودند .

همرزم شهید علیرضا خطی

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید