حکایت زیبا

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

#شاید_تلنگرانهــ💢

+ از خاکیا به افلاکیا…🌱
از خاکیا به افلاکیا…
شهدا صدامو دارین؟!😢

+ همگی همیشه به گوشیم!!✨🌸

_ ای شهیدان دستم را بگیرید
نذارید اشتباه برم…😔💔

+ مدت هاست گرفته ایم…✋🌼
دستت را نکش!!⚠️

#گناه‌دستت‌رواز‌دست‌شهیدجدا‌میکنه!!
#حواست‌هست

کیا دوست داشتن ?

دیدگاهتان را بنویسید