خاطرات طنزجبهه (۳)نمازتنهایی

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

خاطرات طنز جبهه
نماز تنهایی
نه اینکه اهل نماز جماعت و مسجد نباشد بلکه گاهی همین طوری به قول خودش برای خنده بعضی از بچه های نا آشنا را دست به سر می کرد ظاهراً یک بار هم این کار را با یکی از دوستان طلبه کرد وقتی صدای اذان بلند شد آن طلبه گفت نمی آید برویم نماز پاسخ می دهد نه همین جا می خوانم آن بنده خدا هم کمی از فضایل نماز جماعت مسجد برایش گفت اما او هم جواب داد خود خدا هم در قرآن گفته« ان الصلات تنها« تنهاآن هم تنها حتی نگفته دوتایی جندتایی و او که فکر نمی کردقضیه شوخی باشد یک مکثی کرد به جای اینکه ترجمه صحیح رابه او بگویدگفت «گفته تنها« یعنی چند نفری وی نه تنها و یک نفری و بد هر دو باخنده برای اقامه نماز به حسینیه رفتند

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید