خاطرات طنزجبهه (۵)گربه

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

خاطرات طنز جبهه( ۵ )
گربه
یکی از نیروها از نگهبانی که برگشت پرسیدم چه خبر گفت جاتون خالی یک گربه عراقی دیدم گفتم از کجا فهمیدی گربه عراقیه گفت آخه همینجور که راه میرفت جار میزد المیو المیو

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید