خاطرات_شهدا 📍نظم و رشادت فرمانده

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

در سمت فرمانده از نظم خاصی برخوردار بود و خيلی منظم و دقيق بود. او سعی ميكرد از اسراف جلوگيری كند؛ مثلاً شب‌ها به كسی اجازه تيراندازی نمی داد، مگر آنکه به وجود دشمن يقين پیدا کنند. دستور حاجی بود كه اگر يك تير شليك شود، بايد يك جنازه تحويل داده شود.» ما به خاطر كمبود مهمات، مجبور بوديم مهمات را سهميه‌بندی كنيم. بعد از مشورت با حاج روح‌الله به اين نتيجه رسيديم که شب‌ها هنگامی كه عراقی ها خوابند، مهمات از سنگر آنها برداريم و روز بعد آنها را بر سر خودشان بريزيم. آنقدر اين‌كار را تكرار كرديم تا عراقی ها عقب‌نشينی كردند.»

🌷سردار شهید روح الله اصل دهقان🌷
فرماندهان_جبهه_غرب_کشور

 

1

کلام_شهید مناجات 🔻سردار شهید روح الله اصل دهقان: خدايا! هدايتم كن، زيرا می دانم كه گمراهی چه بلای خطرناكی است.خدايا! مرا از بلای غرور و خودخواهی نجات ده تا حقايق وجود را ببينم. خدايا! من كوچكم، ضعيفم، ناچيزم، پر كاهی در مقابل طوفانم، به من ديده‌ای عبرت‌بين ده تا ناچيزی خود را ببينم و عظمت جلال تو را بفهمم و به درستی تسبيح كنم. خدايا! خوش دارم گمنام و تنها باشم تا در غوغای كشمكش‌های پوچ مدفون نشوم. 💠خدايا! دردمندم. روحم از شدت درد می سوزد. قلبم می خروشد و بند بند وجودم از شدت درد طعنه می سوزد. خدايا، دلشكسته‌ام. جز شهادت آرزویی ندارم... احساس می كنم اين دنيا جای من نيست.خدايا، به سوی تو می آيم. از عالم و عالميان می گريزم. تو مرا در جوار رحمت خود مسكن ده...» #فرماندهان_جبهه_غرب_کشور
2

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید