خاطرات_شهدا

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

📍بسیار به غیبت کردن حساس بود…

🔻به غیبت کردن خیلی حساس بود، می گفت هر صبح در جیبتان مقداری سنگ بگذارید، برای هر غیبت یک سنگ بردارید و در جیب دیگرتان بگذارید، شب این سنگ ها را بشمارید، این طوری تعداد غیبتها یادمان نمی رود و سعی می کنیم تعداد سنگ ها را کم کنیم …

🌷شهیدعلی اکبر جوادی🌷📕

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید