خدایا نگذار نقاب نفاق و بیطرفی بر چهره‌مان افتد

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

شهیده زینب کمایی:
خدایا نگذار نقاب نفاق و بیطرفی بر چهره‌مان افتد و در این هنگامه جنگ حسین را تنها گذاریم. اینها از یزدید بدترند و جایگاهشان اسفل السافلین است و بس … «ماذا وجدک من فقدک و ماذا فقد من وجدک» چه یافت آن کسی که تو را گم کرد و چه گم کرد آن کس که تو را یافت.

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید