دست نوشته های داود(۲۲)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

۱۰2- از آسیب های خانوادگی دوره آخرالزّمان قطع رحم ؛آشنا گریزی و همسایه آزاری به شیوههای گوناگون می باشد لذا برای بر حذر ماندن از ظالم بودن در آخر زمان نسبت به حق صله رحم توجه باید کرد نسبت به دوستان و آشنایان کوتاهی نباید کرد و حق همسایه داری را که تا مرز ارث بردن پیش میرود را رعایت کرد

۱۰3- این قلب ها همچون بدنها ملول و افسرده می شوند برای رفع ملالت آنها لطائف حکمت آمیز را انتخاب کنید . امیر المومنین علی علیه السلام

در تکرار و مکررات رشدی نیست بلکه رکود دیده می شود با ورزش کردن افسردگی و ملالت جسم از بین میرود و سرحال حالی و سرزندگی به وجود میآید قلبها نیز به تکرار مکررات روبرو هستند زمانی که جملات خوب را به آن ارائه کنیم و بشاش می شود به خصوص اگر جملات به خوبی بیان شود یعنی جمله های خوب در قالب ادبیات خوب نشاط روحی میآورد

۱۰4 – اگر دلیل اشک کسی شویم دیگر با او طرف نیستیم با خدای او طرف هستیم و بدانیم که اشکهای جاری شده بر گونه اشخاص دو دلیل دارد ممکن است او از روی ظلم و ستم شکسته و اشک جاری شده و گاهی او بر اثر یک لطف زیبا و غافلگیر کننده متحول شده و اشک جاری میشود در دو حالت خدا در برابر این اشک عکس العمل نشان خواهد داد نگاه کن ما باعث و بانی چه اشکی هستیم لطف بچه یتیم و اشک او یا ظلم به بچه یتیم و اشک او

1۰5- با شکستن دل دیگران ما به خوشبختی نمی رسیم دل اگر شکست فرصتی برای اجابت دعا میشود اگر دلی را شکستی و او در آن لحظه دعا را بر زبان جاری کرد و یا فکرش را کرد آن دعا می تواند برای تو خانمانسوز باشد می تواند برای دعا کننده دلیل نجات باشد پناه بر خدا از شکستن دل مخصوصاً دل مظلوم

۱۰6- با شکستن پای دیگران ما بهتر راه نخواهیم رفت برای این که در مسیر حرکت زندگی موفق باشید لازم نیست دیگران را محدود کنیم بلکه سعی کن با رفاقت و محبت و یاری رساندن به همراهان قدرت آنها را در قدرت خود اضافه کنی با شکستن قدرت دیگران تنها خواهی شد

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید