دست نوشته های داود(۲۳)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

بسم الله الرحمن الرحیم

۱۰7- مهربان باش دوست بدار عاشق باش شاید فردایی نباشد عزیزی نباشد کسی که مهربانی پیشه او شد دلش پر نشاط میشود دلی که مملو از نشاط شد جوانههای عشق جوانه می زنند و دلی که در آن عشق نباشد کویری میآورد و بی فایده است مهربانی را از همین لحظه به خویش هدیه کنیم شاید فردا دیر شد شاید فردایی نباشد تا ذائقه خود را با مهربانی شیرین کنی شاید عزیزی که دلیل و بهانه مهربانیهای تو باشد نباشد

۱۰8- ادب خرجی ندارد ولی همه چیز را میخرد بزرگترین ثروت و پایان ناپذیر ترین ثروت و پربرکت ترین ثروت ادب است ذره ای از آن را چون به بازار عمل خرج کردیم در حقیقت با آن سرمایهگذاری کردی اولین خریدار ادب خداست خدا خوب خریداری است

 ۱۰9- با شروع هر صبح فکر کن تازه به دنیا آمدهای بدون مشکلات دیروز بدون دلگیری ها دیروز با یک دنیا انرژی و امید و برنامه های جدید به امید موفقیت حرکت را شروع کن

۱10 – به زندگی فکر کن ولی برای زندگی غصه نخور ما برای بهتر زندگی کردن باید از فکر کردن استفاده کنیم با فکر کردن برای رشد و تعالی برنامه ریزی می کنیم و مشکلات را حل میکنیم و با گام های استوار حرکت میکنیم اما اگر غصه زندگی ما را گرفت بدانیم دنبال حل مشکل نیستیم بلکه در مشکل حل شده ایم

 ۱۱1 -دیدن حق ماست اما درست دیدن تکلیف ماست دیدن واقعیت ها اجتناب ناپذیر است اما دیدن فضیلتها تحصیل کردن است با قدرت پدیده به حکمت ها دسترسی پیدا کنیم تا از فضل و لطف خدا آگاه شویم نگاه مسیر فکر کردن را هموار میکند برای کنترل فکر نگاه را هم کنترل کنید و هم هدایتش کنیم

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید