دست نوشته های داود (۱۱)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

دست نوشته های داود(۱۱)

بسم الرحمن الرحیم
47 -نزدیکترین شما به من از نظر مقام در روز قیامت کسی است که در باره خانواده‌اش خوش رفتار باشد امام رضا علیه السلام
اهل خانواده که تحت امر ما هستند مخلوق خدا هستند خوش رفتاری با ایشان در حقیقت راضی کردن خداست و نشان از اطاعت از خداست
48 -سنت الهی بر این است که زمین بدون حجت باقی نماند همه بخشش‌های خداوند به بندگان به دلیل وجود با برکت حجت الهی است حجت خدا واسطه رسیدن بندگانش به اوست بدون امام نمی شود راه را از بیراهه تشخیص داد سرآمد تمام الطاف الهی وجود با برکت امام معصوم علیه السلام است
49-خدایا هر نعمتی بی حضور تو نقمت است
و هر شادکامی بی رضای تو مصیبت است
و هیچ چیز در مقابل قهر و فراغ تو کار نمی کند
تنها آرامش در بندگی تو معنا پیدا می کند
عزت حقیقی در سایه لطف تو محقق می شود
 هرچه به خدا نزدیک تر شویم به همان میزان آرامش و امنیت پیدا میکنیم عزیزترین های ما مقربترین ها در محضر حق تعالی هستند
50-منتظر امام زمان عجل الله تعالی فرجه نه تنها بیدار است بلکه مامور به جهاد بیداری است
یار امام زمان به دنبال اجابت خاص امام زمان است امام مهمترین خواسته اش امر به معروف است لذا منتظرانش امروز در بین مردم مهمترین رکن دین و دینداری یعنی امر به معروف و نهی از منکر که به بیداری مردم منجر می شود مامور هستند
 تا مردم آگاه نشوند و نداند برای آنها تکلیفی نیست و یاران امام از نخبگان هستند
۵1- هر کس در برنامه ریزی عقب بمانند نابودیش جلو افتد امام علی علیه السلام اینکه بدانیم که چه می خواهیم انجام بدهیم و در چه مسیری حرکت کنیم
و چه کاری می توانیم بکنیم و چه زمانی و در کجا و چه مقدار موظف هستیم دلیل خوبی است تا از ابتلا به هلاکت جلوگیری شود بدون توجه و برنامه زندگی کردن عین هلاکت است

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید