دست نوشته های داود (۱)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

بسم الله الرحمن الرحیم
کسی که بر خدا توکل کند خدا برایش بس است یقینا خدا فرمان و خواسته اش را (به هر کس بخواهد )می رساند سوره طلاق ایه 3 
توکل به خدا 
خدا را وکیل قرار دادن و به او اعتماد کردن و از هدایت های او بهره جستن و تکلیف را زمین نگذاشتن است در این اعتماد باید باور داشته باشیم که حق تعالی هم داناست یعنی علم به همه عالم هستی دارد از قبل و بعد خبر دارد او ناظر است و از دیده او چیزی پنهان نیست هم خیر خواه است جز به خیر حکم نمیکند و مهربان است شرط توکل تقوای در عمل است در این حالت کسی که به خدا توکل کرده خدا برای او بس است عزت دنیا و اخرت او در گرو همین توکل است و باید باور داشت که خداوند مسلط است بر کارش و بر هر چیزی اندازه ای قرار داده است و روزی دست اوست و وظیفه ما بندگی کردن است 
تقوی و توکل و تلاش سه ضلع اصلی بندگی کردن است بدون یک دیگر معنا ندارند

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید