دست نوشته های داود (۲۸)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 ۱۲2 – ما همواره به عنوان مخاطب مجموعه‌ای از آموزه‌های رسانه‌ای را تبلیغی هستیم تنها فرصت ما حق انتخاب است است و بزرگترین تهدید ما تقلید بی قید و شرط و کورکورانه است کسی که کلامی را بشنود بدون تفکر و تعقل در آن آن را بپذیرد و از عقلانیت محروم است و بدتر از آن بعد از پذیرش از آن تقلید کند و آن را تبلیغ کند او منافق است

 ۱۲3- مدار دین بر دو امر است یکی تعلیم امر حق و دیگری بندگی در درگاه حق است یعنی دانسته باید زندگی کند یعنی بدون علم  زندگی پوچ است خدمت به خلق و یا عبادت حق

تماماً باید بر مدار عالمانه عمل کردن است

 ۱۲۴ – گنج در خود تو است این طرف و آن طرف برای چه می روی گنج ها و دو دسته هستند گنج های مادی و گنج های معنوی

 گنج های مادی برای گنج های معنوی باید هزینه شوند گنج های مادی مجموعه‌ای از کالاهای ارزشی هستند که برای حفظ آدمی باید خرج شوند و گنج های معنوی مجموعه‌ای از ارزش‌های دینی هستند که آدمی برای حفظ آنها باید فدا شود ارزش آدمی به داشتن گنجهای معنوی است مثل اخلاق جوانمردی ایثار مثل مجاهدت و گنج های مادی مثل پول خانه ماشین و و امثال اینها

 ۱۲5- آنقدر که تلاش می کنی تا مردم با ورد کنند اگر تلاش کرده بودی که توانمند شوی و استعدادی بالقوه خود را بالفعل کرده بودی امروز نه تنها مفید بودی بلکه مردم به تو نیازمند بودند و تو نیز از مردم بی نیاز بودی مردم زمانی کسی را باور می‌کنند که آن شخص مفید باشد نه مطرح

 ۱۲6 – عظمت زندگی در علم نیست بلکه در عمل است شرط موفقیت تنها در عالم بودن نیست بلکه در تعامل بودن است علمی که سرمایه عمل نشد آن دست و پا گیر است و نباید مرکب عالم باشد نه بار بر دوش عالم

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید