دشمن شناسی ازمنظرمقام معظم رهبری فصل دوم.ضرورت شناخت دشمن ( ۶)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

دشمن شناسی ازمنظرمقام معظم رهبری فصل دوم.ضرورت شناخت دشمن ( ۶)

 دشوار نبودن شناسایی دشمن 

امروزبه معنای حقیقی کلمه در دنیا دشمن داریم آیا می توانیم دشمن را از دشمنی منصرف کنیم این یک سوال است .آیا می‌توانیم با دشمن مقابله کنیم این هم سوال دیگری است پاسخ به این سوال ها را باید داد هر انسان صاحب آگاهی از مسائل سیاسی عالم می تواند پاسخ این سوال ها را با تاملی نه چندان دشوار پیدا کند بحث من بر سر این نیست که ما حالا بیاییم دشمن را به طور مشخص با نشانه ها و با خصوصیات معرفی کنیم ،نه، شناسایی دشمن دشوار نیست آنچه مسلم است این است که یک نظام سلطه جهانی وجود دارد که امروز در راس آن رژیم آمریکاست در گذشته دیگرانی بودند ممکن است در آینده هم قدرت‌های دیگری باشند امروز آمریکا منافع خودش را در دنیا تعریف کرده اند ،در مقالاتشان نوشته اند در تحلیل های سیاسی شان منافع خودشان را تعریف کرده‌اند منافع آن‌ها عبارت است ایجاد دنیای یک قطبی یعنی در راس مجموعه کشورهای عالم دولتی به نام دولت آمریکاست و در بدنه انواع و اقسام دولتها هستند بعضی دارای قدرت علمی و پیشرفت های علمی و دارای توان نظامی اند باید با آنها به نحوی ساخت و درمعارضه ی با آنها ،منافع آنها را بر منافع خود ترجیح داد این تحلیل آمریکایی است و دولت هایی هم هستند که از اقتدار نظامی یا اقتدار اقتصادی برخوردار نیستند اسم هایی برای آنها گذاشته می‌شود : کشورهای در حال توسعه کشورهای در اصطلاح قبلی جهان سوم از همه فرصت‌های اینها که می‌توان برای توسعه اقتدار آمریکا استفاده کرد باید استفاده کرد اگر به انرژی آنها احتیاج داریم نفت آنها گاز آنها باید راه را به سمت نفت و گاز آنها به هر کیفیتی که ممکن است باز کرد اگر به بازار مصرف آنها احتیاج داریم به هر کیفیتی که ممکن است باید این راه را به سوی بازار مصرف آن‌ها را باز کرد اگر به حضور سیاسی و اقتصادی در میان آنها نیاز است باید این راه را گشود اگر دولت های مزاحمی در آن کشورها بر سر کارند باید آن دولت‌ها را کنار زد اگر اندیشه‌های مزاحمی در آن کشورها وجود دارد باید آن اندیشه ها را از فضای ذهنی جامعه زدود اگر شخصیت هایی در آن کشورها هستند که می‌شود آنها را خرید باید خرید اگر نیروهایی در آن کشورها هستند که می‌شود از آنها به عنوان نیروی فشار علیه دولت هایی که با این سیاست مخالفند استفاده کرد باید خرج کرد و به کار برد این سیاست استکباری است. امروز آمریکا این سیاست را دارد یک روز انگلیس داشت آن روزی که در شرق و غرب دنیا حاکمیت پادشاهی انگلیس تثبیت شده بود در آسیا در شبه قاره ی هند در استرالیا در کانادا و در جاهای دیگر قبل از آن هم روسیه تزاری نسبت به همان منطقه محدودی که روی آن نفوذ و فشار داشت این سیاست را اعمال می‌کرد البته امروز ابزار ها مدرنتر و وسیله پیشرفته تر شده است. بیا نات در دیدار گروه کثیری از جوانان استان اردبیل ۱۳۷۹/۵/۵

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید