دشمن شناسی ازمنظرمقام معظم رهبری فصل دوم (۸)لزوم تمرکزبردشمن

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

 دشمن شناسی

دشمن شناسی از منظر مقام معظم رهبری فصل دوم ضرورت شناخت دشمن ( ۸ ) لزوم تمرکز بر دشمن ستیزی و دشمن شناسی.

دشمن ستیزی مشخص کردن دشمن اصلی و متمرکز شدن روی دشمنان اصلی، از دیگر مسائل مهم است بگردید دشمن اصلی را بیابید و به مردم معرفی کنید سعی می‌شود دشمن تراشی شود بنده شنیدم که بعضی از افراد جناح‌های مختلف گفته بودند که امروز دشمن اصلی ما جناح مقابل ماست خطای بزرگی در جامعه است که در مجموعه‌ای از همه معتقد به اسلام و انقلاب و نظام اسلامی اند یک جناح. دشمن اصلی خود را جناح مقابل بداند این خیلی تاسف بار است اگر این حرف قائم به ذهن یک نفر یا ده نفر یا صد نفر باشد آدم می گوید به جهنم!: بگذار آنطور خیال کنند اما اگر این به صورت یک فرهنگ درآید و اگر ذهن مجموعه ای از مردم جا بگیرد چیز خیلی خطرناک خواهد شد لذاست که بایستی روی دشمن اصلی متمرکز شد و او را معرفی کرد و مردم را به ستیزه با او تشویق نمود بیانات دردیدار مدیران صداوسیما۱۳۹۸/۱۱/۱۴

 

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید