دشمن شناسی ازمنظرمقام معظم رهبری فصل دوم (۹)دانستن و شناسایی ابعاددشمنی

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

دشمن شناسی ازمنظرمقام معظم رهبری فصل دوم ضرورت شناخت دشمن (۹)دانستن و شناسایی ابعاددشمنی

 دشمن شناسی

دشمن شناسی از منظر مقام معظم رهبری فصل دوم ضرورت شناخت دشمن(۹) دانستن و شناسایی ابعاد دشمنی ها ما باید جوانب توطعه ها را بروشنی بشناسیم وظیفه ما این است. امروز جنگ نظامی با ما خیلی محتمل نیست نمی‌گویم به کلی منتفی است اما خیلی محکم نیست جنگی که وجود دارد از جنگ نظامی اگر خطرش بیشتر نباشد کمتر نیست اگر احتیاط بیشتری نخواهد کمتر نمی‌خواهد در جنگ نظامی دشمن به سنگرهای مرزی ما می‌آید مراکز مرزی ما را سعی می‌کند منهدم بکند تا بتواند در مرز نفوذ کند در جنگ روانی و آنچه که امروز با آن جنگ نرم گفته می شود در دنیا دشمن به سراغ سنگرهای معنوی می آید که این ها را منهدم کند به سراغ ایمان ها معرفت ها،عزمها پایه ها و ارکان اساسی یک نظام به یک کشور به سراغ این ها می آید که اینها را منهدم بکند و نقاط قوت را در تبلیغات خود به نقاط ضعف تبدیل کند فرصت های یک نظام را به تهدید تبدیل کند این کارهایی است که دارند می‌کنند در این کار تجربه هم دارند تلاش هم زیاد دارند می‌کنند ابزار فراوانی هم در اختیارشان هست باید ابعاد دشمن و ابعاد دشمنی را بدانیم تا بتوانیم بر آن فائق بیایم البته ما مدد الهی داریم کمک غیبی داریم بدون شک این را انسان دارد مشاهده می کند لکن ما مادامیکه هوشیارانه، آگاهانه در میدان نباشیم تدبیر لازم را به کار نبریم کمک الهی به سراغ ما نخواهد آمد، بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱۳۸۸/۷/۲

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید