دشمن شناسی شناخت دشمن وراهای مقابله باآن ازمنظرمقام معظم رهبری (۷)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

دشمن شناسی شناخت دشمن وراهای مقابله باآن ازمنظرمقام معظم رهبری (۷)شناخت دشمن بافکرواندیشه درست

 دشمن شناسی

دشمن شناسی از منظر مقام معظم رهبری فصل دوم ضرورت شناخت دشمن (۷) شناخت دشمن با فکر و انتخاب درست در اسلام هست که ،:«تفکر ساعته خیرمن عباده سنین سنه:» یک ساعت فکر کردن ارزشش از عبادت سال‌ها بیشتر است به خاطر اینکه اگر شما فکر کردید عبادتتان هم معنا پیدا می‌کند و تلاش سازندگیتان هم معنا پیدا می کند مبارزه تان هم معنا پیدا می‌کند دوستتان را می‌شناسید، دشمنتان را هم میشناسید. شما فرض کنید در یک جبهه ی جنگی آدمهایی پیدا شوند که جبهه‌ی خودی را از جبهه دشمن تشخیص ندهند حیران و سرگردان به دور خودشان بچرخند گاهی اینجا تیر بزنند گاهی آنجا تیر بزنند گاهی بالا تیر بزنند گاهی به خودشان تیر بزنند ببینید فکر که نباشد آدم اینطوری می شود ‌عده ای می‌خواهند در هیاهوی فریاد ها و شعارها و رنگ روغن ها و رنگ و لعاب های دروغین مجموعه دانشجویی را به این سمت بکشانند این برای جنبش و حرکت دانشجویی خطر است و باید فکر کرد با فکر انتخاب، انتخاب درستی خواهد بود اگر در انتخاب اشتباه هم بکند چنانچه انسان اهل فکر باشد با او راحت تر می شود حرف زد آن آدمی که اهل فکر نیست هر گونه انتخابی بکند اگر اندک خطای در آن باشد نمی شود با او حرف زد و منطقی صحبت کرد تسلیم تعصب ها و ندانستنها و جهالت های خودش است وقتی اهل فکر و دقت بود ،اگر خطای هم اتفاق افتاده باشد یک نفر آدم خیرخواه می‌تواند با او حرف بزند و بگوید به این دلیل دلیل اینکار خطاس نباید سطحی بود به هر شعاری به هرحرف گرمی به هر دهان گرمی و به هر نقلی نمی‌شود اعتماد کرد باید فکر کرد اساس قضایا فکر است آن چیزی که انتظار عمده از انسان‌های فرزانه و هوشمند است، این است ، بیانات در دیدار از دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۷۸/۹/۱

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید