دشمن شناسی شناخت دشمن وراهای مقابله باآن فصل اول تعاریف (۷)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

 دشمن شناسی

 فصل اول تعاریف قسمت هفتم مفهوم جهادومبارزه بادشمن

جهاد و مبارزه با دشمن 

جهاد یعنی مبارزه در زبان فارسی جنگ و ستیزه گری معنای مبارزه را نمی دهد می‌گوییم من دارم مبارزه می‌کنم مبارزه علمی می کنم مبارزه اجتماعی می کنم مبارزه سیاسی می کنم مبارزه مسلحانه می‌کنم همه اینها مبارزه است و معنا دارد مبارزه یعنی تلاش پر نیرو و در مقابل یک مانع با یک دشمن اگر هیچ مانعی در مقابل انسان نباشد مباارزه وجود ندارد در جاده آسفالت انسان پایش را روی گاز بگذارد و با باک پر از بنزین سفر کند این را مبارزه نمی‌گویند مبارزه آنجایی است که انسان با مانعی برخورد کند که این مانع در جبهه های انسانی می‌شود دشمن و در جبهه های طبیعی می شود موانع طبیعی اگرانسان با این موانع درگیر شود و سعی کند آنها را از میان بردارد این می‌شود مبارزه جهاد در زبان عربی عیناً به همین معناست یعنی مبارزه و جهاد در قرآن و حدیث هم به همین معناست که همه جا به معنای جنگ مسلحانه نیست البته یکجا با جنگ مسلحانه تطبیق می‌کند یک جا هم با جنگ غیر مسلحانه تطبیق می‌کند بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی ۱۳۸۶/۱/۱

ravian-sepah-seyadalshohada.blog.ir

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید