دشمن شناسی فصل اول تعاریف (۲) دشمن کیست

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

دشمن شناسی شناخت دشمن وراهای مقابله باآن ازمنظرمقام معظم رهبری فصل اول تعاریف (۲)

دشمن شناسی

دشمن کیست( ۲)

هر کس که با حاکمیت نظام مستقل مردمی دینی مخالف است دشمن است .طمع ورزان غارتگران سودجویان زراندوزان زورگویان وابستگان مایلین به فساد و کسانی که از حاکمیت فرهنگ دینی زیان شخصی می بینند دشمنند البته در راس این ها دشمنان خارجی هستند که بیش از همه ضرر دیده اند آمریکا بیش از همه ازشکیل حکومت اسلامی خسارت دید و هنوز هم می‌بیند آنها جلوتر از همه اند صهیونیست ها همینطور کمپانی های بزرگ جهانی همینطور، بی بند و بار های گوناگون در بخش‌های مختلف همینطور کیسه دوخته های برای ثروت ملی همینطور همه اینها دشمنند، چه عاملی برای دشمن – همان جبهه دشمنی که گفتم هر چه هست – بهتر از این است که در داخل جامعه اسلامی مردم و جوان ها بالاخره به این نتیجه برسند که چرا باید با کیسه دوخته های خارجی که میخواهند منابع ایران را غارت کنند مخالف باشند !؟ نخیر بفرمایند تشریف بیاورند حکومت را خودشان تنظیم کنند اداره امور را خودشان به عهده بگیرند از منابع هم هرچه می‌خواهند ببرند لطف کنند فقط چیزی به ما بدهند تا بخوریم و گرسنه نمانیم همچنان که در دوران قبل از انقلاب اینگونه بود البته آنجا این قسمت آخر دیگر نبود که بدهیم بخورم تا گرسنه نمانند نخیر گرسنگی و فقر و ناتوانی و بی خونی عمومی ملت بیداد می کرد اگر این فکر را در بین مردم ترویج کنند و به صورت یک باور در آورند آیا خطری برای یک ملت بالاتر از این هست؟ بیانات در صحن آستانقدس رضوی ۱۳۷۳/۱/۱

ravian-sepah-seyadalshohada.blog.ir

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید