دشمن شناسی فصل دوم (12) لزوم شناخت روش وصفوف دشمن رابشناسید

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

دشمن شناسی از منظر مقام معظم رهبری فصل دوم ضرورت شناخت دشمن (۱۲) لزوم شناخت روش و صفوف دشمن را بشناسید.ادامه ی صفوف دشمن را در داخل کشور بشناسید و روشهای دشمن را بشناسید، تبدیل شده و ترجمه شده آن روشها در داخل کشور را هم بشناسید در داخل دانشگاه در داخل دبیرستان .در متن جامعه در فعالیتهای کشور در مطبوعات و در تبلیغات ادامه حضور استکبار را بشناسید. استکبار می‌خواهد در این کشور و در میان این ملت ایمان عمیق نباشد سرگرمی به شهوات باشد معروف اسلامی نباشد و آنچه از نظر اسلام منکر است رایج باشد استکبار می‌خواهد در داخل کشور تنبلی و بیکارگی باشد سازندگی و ابتکار و اصلاح امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردم نباشد استکبار می‌خواهد پیشرفت علم و دانش در کشور نباشد تحقیقات نباشد کلاس درس نباشد مقاصد بسیار خطرناکی برای ملت ایران دارند آنها دنبال کارهای خودشان هستند اما ما باید کار دشمن را بشناسیم و ما هیچ اقدامی هم در مقابل دشمن نخواهیم بکنیم باید بدانیم دشمن چه کار می کند ما در مقابل دشمن نخواهیم بکنیم ما نباید اجازه بدهیم که دوشمن نسبت به کشور ایران و ملت و مسئولان آن هر کاری که می‌خواهد در زمینه تبلیغات بکند.وما همینطور سکوت کنیم !اینکه نمیشود.لازم است اهداف و مقاصد دشمن شناخته شود. ×××××××××× دشمن را هوشیارانه بشناسید دشمن را در هر لباسی که بشناسید. دشمن را در زیر قالب هرگونه کلماتی بشناسید و با دشمن با نفس رحمانی مواجه شوید با دشمن به وسیله نام و یاد خدا مقابله کنید که نام خدا و یاد خدا و اتکال به پروردگار دشمنانی را که جهت شیطانی دارند دچار هزیمت خواهد کرد. بیانات در جمع فرماندهان لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) ۱۳۷۵/۳/۲۰

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید