دشمن همیشه حقایق را وارونه به ما نشان می دهد!!!

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

ببینید از چه زاویه ای به شما نشان می دهند؟! دشمن همیشه حقایق را وارونه به ما نشان می دهد!!!

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید