دلنوشته ها(۲)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

یا حی و یا قیوم 

ازشکست نترس از این بترس که سال بعد دقیقاً همینجایی باشی که امروز هستی

یعنی انچه امروز پیش رویت است بخشی از موضوع مسیر زندگیت است 

با این موضوع باید مواجه کنی تا به مرحله بعدی راه پیدا کنی مواجه یعنی تائیدش کرده و بخشی از هویت من میشود نه

 ولی نه تائید نمیکنم نمیگذارم بخشی از هویت من شود بلکه نمی پسندم تغییرش میدهم عقب نشینی یا کپ نمیکنم

  ترس میتواند باعث سقوط انسان شود، و تمرکز بر هدف میتواند به صعودش کمک کند… همهچیز بستگی به ذهن خود انسان دارد ترس حاصل جهلی است که ما از موضوع پیش رو داریم اگر نسبت به عامل ترس شناخت داشته باشیم دلیل سقوط را شناخته و مانع از سقوط میشویم تمرکز روی هدف باعث میشود از جهل خارج شویم

ترس را باید مدیریت کرد

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید